LAIKS 1 2 3 4 5 6 7
8:45 Ūdensaerobikas

Stirnu 4

Ūdensaerobikas

Stirnu 4

18:30 Ūdensaerobikas

Stirnu 4

Ūdensaerobikas

Stirnu 4

19.15 Ūdensaerobikas

Ikšķile 6!Informējam Jūs, ka nodarbības vasaras sezonā NENOTIEK!

 

20:00 Ūdensaerobikas

Ikšķile 6!Informējam Jūs, ka nodarbības vasaras sezonā NENOTIEK!