Kartes lietošanas noteikumi:

1.Par VIP Kluba Biedru var kļut jebkura persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Aizpildījusi Klienta pieteikuma formu un samaksājusi VIP biedru maksu pilnā apmērā- 40.00€/gada

2.Izsniegto Karti drīkst lietot tikai persona, uz kuras vārda karte tika reģistrēta.

3. VIP klienta statuss tiek anulēts, ja klients neatjauno savu Vip kartu 1 kalendārā mēneša laikā,no iepriekšējās Vip kartes izbeigšanās datuma.Ierosinājumus un iesniegumus Activ& Spa adminictrācija pieņem rakstiski uz e-pastu activspa@inbox.lv.
4.Activ & Spa patur tiesības mainīt iekšējos noteikumus, pakalpojumu cenas, veikt izmaiņas nodatbību sarakstā-iepriekš brīdinot, publicējos informāciju mājas lapā www.activspa.lv
VIP-Biedru pienākums ir sekot izmaiņam.

„Gads” – 12 mēnešus no iemaksas izdarīšanas dienas.

Ar augstāk minētajiem noteikumiem esmu iepazinies,tos pilnībā izprotu un apņemos ievērot.